Gestió documental


Suite de gestió

Gestió documentalCom a partner per Andorra del reconegut grup SCN podem oferir solucions per cobrir qualsevol necessitat en la gestió documental. SCN aporta solucions de gestió documental des de 1.988 a mitjanes i grans empreses en tot el territori espanyol.

Organitza la gestió documental de l'empresa per departaments, jerarquia d'accesos, estableix procediments segons el document, ...
GESTIÓ DOCUMENTAL I DE PROCESSOS


IDOC és una plataforma de Gestió de continguts Empresarials (ECM) que gestiona tot el cicle de vida de la informació de tots els departaments de l'empresa.

GESTIÓ DE FACTURES DE PROVEÏDORS


GFAC és una solució complerta que tanca el cicle de tractament de les factures de proveïdors. Homologada per la AEAT per realitzar digitalització certificada de factures amb totes les garanties legals. • • Som estafeta de recepció de factures. Els seus proveïdors envien les factures directament a les nostres instal·lacions
 • • Obrim la correspondència, la classifiquem i gestionem incidències d'enviament
 • • Digitalitzem les factures (certificades conforme a l'Agència tributària, o no)
 • • Gestionem l'extracció de les dades per a la seva validació
 • • Incorporem les factures al procés de validació
 • • Gestionem la seva devolució per no acceptació o per errors
 • • Generem els assentaments comptables per incorporar-los al seu ERP
 • • Posem a la seva disposició la consulta digital de la factura
 • • Si desitja digitalització certificada, ens encarreguem de la destrucció de les seves factures , una vegada validades sinó, emmagatzemem i custodiem totes les seves factures en les nostres dependències.
  Vostè:
 • • Rep les factures en la seva companyia
 • • Les classifica
 • • Les digitalitza amb el seu scanner o multifunció i si no disposa, li proporcionem l'escàner per a la seva digitalització.
 • Nosaltres:
 • • Gestionem l'extracció de les dades per a la seva validació
 • • Incorporem les factures al procés de validació
 • • Gestionem la seva devolució per no acceptació o per errors
 • • Generem els assentaments comptables per incorporar-los al ERP
 • • Posem a la seva disposició la consulta digital.
 • • Parametrització dels processos de validació, personalitzada a la seva empresa
 • • Integració amb el seu ERP.